Ads Top

Eneco: 'Geen dreigend stroomtekort'

In Het Financieele Dagblad is aandacht besteed aan dreigend stroomtekort waarbij GDF Suez en E.ON stellen dat dit dreigt door de opkomst van duurzame energie. Black outs zouden mogelijk zijn. Dientengevolge zou er voor de burger een extra heffing kunnen volgen op de energierekening omdat er meer back-up capaciteit moet worden gebouwd.

Energiebedrijf Eneco distantieert zich hiervan:

1. Het risico dat er binnenkort black-outs plaats zullen vinden in Nederland ziet het bedrijf niet. Er is in Nederland de afgelopen jaren een groot aantal nieuwe centrales gebouwd, een aantal daarvan zijn nu nog in aanbouw. Daarmee wordt een overcapaciteit gecreëerd in NL van 50 procent. Daarmee zijn we wel heel ver verwijderd van black-outs.

2. Volgens EON en GdF/Suez zou een extra energieheffing nodig zijn om buffercapaciteit aan te leggen. Dat zouden wij een onnodige besteding van belastinggeld vinden; die buffercapaciteit is er immers al (in de vorm van de 50 procent overcapaciteit). Vóór de crisis groeide het elektriciteitsverbruik in NL met een paar procent per jaar, in dat tempo duurt het nog erg lang voor de huidige overcapaciteit is weggewerkt. Als het al een probleem is, betreft het een lange termijn probleem. Wellicht gaan tegen die tijd lokale opslag/smart grids ook zorgen voor buffering, of is er meer vraagsturing. Het is nu veel te vroeg om al een buffercapaciteit te gaan subsidiëren.

3. Bovendien heeft HS-netbeheerder Tennet al een prima functionerend mechanisme voor snel beschikbare back-up capaciteit, genaamd Regel- en Reserve vermogen. Dat systeem is zo opgezet dat capaciteit stand-by wordt gehouden tegen de laagste maatschappelijke kosten. Daardoor neemt de kans op black-outs nog verder af. Dit systeem kan meegroeien met het toenemend aandeel duurzame energie in de energievoorziening en de balancering die dat vereist.

4. In het artikel wordt duurzame energie neergezet als een probleem; Eneco ziet het juist als de oplossing. We gaan sowieso naar een duurzame energievoorziening, linksom of rechtsom. Vanuit economisch oogpunt maar ook vanuit klimaatoogpunt;

5. De combinatie van duurzame energie met aardgas heeft de beste perspectieven. Gas is de ideale partner voor duurzame energie: betrouwbaar, schoon, flexibel. Nederland verkeert in de gelukkige omstandigheid dat ze beschikt over een uitstekende infrastructuur voor gas (door het zgn. “gasrotonde” beleid): gasvelden, gasopslag, transportleidingen, LNG terminal, flexibele gascentrales, warmte/kracht centrales, enz

6. Bij een goed energiebeleid hoort ook het versterken van ETS. De huidige prijs van CO2 emissierechten is veel te laag. De EC heeft onlangs plannen gelanceerd om het ETS te versterken. De NL-regering heeft tot nog toe die plannen nog niet omarmd. Dat zou wel moeten. Versterking van ETS leidt tot een structureel hogere CO2 prijs, conform het principe “de vervuiler betaalt”. Dat is goed voor de winnende combinatie van duurzame energie en gas; subsidie voor duurzaam is dan niet meer nodig.

7. De opkomst van duurzame energie zal wel zorgen voor lagere elektriciteitsprijzen op de uren dat er veel zon- en windenergie beschikbaar is; de variabele kosten daarvan zijn nul, dus die stroom gaat altijd voor. Consequentie is dat de fossiele centrales (kolen en gas) minder draaiuren gaan maken, en dat stroom in piekuren wellicht juist duurder zal zijn. Je hebt dus behoefte aan flexibele, snel op- en afregelbare centrales, zoals de nieuwe schone gascentrale Enecogen die wij onlangs hebben gebouwd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.