Ads Top

Start demonstratieproject duurzame energie bij fruittelers

Fruitteeltbedrijven verbruiken veel energie voor het koelen en sorteren van hun fruit. Door stijgende energieprijzen en bedrijfskosten willen steeds meer fruittelers investeren in energiebesparing en -opwekking. Daarmee kan tot wel 30% op energie worden bespaard. De ondernemers zijn op zoek naar de meest rendabele oplossingen voor hun bedrijf. DLV Plant, Wageningen UR en BAS Energie zijn deskundig op het gebied van fruitteelt en duurzame energie. Deze drie partijen starten nu gezamenlijk het driejarig demonstratieproject: 'Energiek Fruittelen'.
Het project 'Energiek Fruittelen' wordt ingericht bij drie demonstratiebedrijven. Deze bedrijven beschikken al over vormen van duurzame energie. Om forse stappen te maken is er meer vernieuwing nodig in de sector. Het demonstratieproject biedt fruittelers branchespecifieke oplossingen, zoals een houtverbrandingsinstallatie dat snoeihout gebruikt voor het opwekken van energie. Daarnaast geven speciaal ontwikkelde rekenmodules de fruittelers inzicht in de mogelijke besparingen en opbrengsten. Nog niet eerder zijn dergelijke oplossingen in de sector gedemonstreerd, terwijl het besparingspotentieel hoog is.
Gedurende het project wordt de energiehuishouding van de demonstratiebedrijven intensief gemonitord. De ervaringen worden gebruikt bij voorlichtingsacties, zoals open dagen en groepsbijeenkomsten. De resultaten worden door de initiatiefnemers uiteindelijk gepubliceerd in een eindrapport. Het project is geïnitieerd in het kader van de regeling 'Demonstratieprojecten Schoon en Zuinig' van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, met een bijdrage van de Europese Unie en de deelnemers zelf.
DLV Plant is een toonaangevende en onafhankelijk advies - en onderzoekspartner voor de plantaardige sectoren in Nederland en internationaal. Wageningen UR (University & Research centre) werkt binnen het domein van 'gezonde voeding en leefomgeving' overal ter wereld, zowel voor overheden als voor het bedrijfsleven. Samen met BAS gaan mensen en bedrijven naar 0 euro energiekosten en zelfs naar energieopbrengsten. Ze worden daarmee onafhankelijk van fossiele energie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.