Ads Top

UNETO-VNI positief over duurzame ambities in regeerakkoord

UNETO-VNI is positief over de ambities van het nieuwe kabinet op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. 'Dit kabinet kiest voor duurzame groei en dat is belangrijk voor het bedrijfsleven', zegt UNETO-VNI voorzitter Marcel Engels. Tegelijkertijd constateert hij dat vooralsnog de concrete uitwerking en budget om de ambities te verwezenlijken, ontbreken.
Voorzitter Engels van UNETO-VNI vindt het een belangrijk signaal dat het kabinet streeft naar 16% duurzame energie in 2020 en een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Engels: 'Om dat te bereiken, moet er nu echt een langjarig energieakkoord komen dat kamerbrede steun heeft.' Hij verwacht dat zo'n akkoord er in deze kabinetsperiode ook komt.
De voorman van de installateursvereniging is teleurgesteld over het schrappen van het revolverend fonds voor energiebesparing, dat nog in het Lente-akkoord was opgenomen. 'Dat is een gemiste kans. Veel burgers willen wel energie besparen, maar financiering is daarbij een knelpunt. Dankzij een fonds met gunstige rente hadden wij 1 miljoen huizen energiezuinig kunnen maken.'
Positiever is Engels over de plannen rond de Green Deals. 'Het kabinet komt met nieuwe Deals om bestaande woningen te verduurzamen. Daarnaast heeft het nieuwe kabinet de ambitie om onder andere kantoren en scholen energiezuiniger te maken. Aan deze Green Deals kan en wil de installatiebranche graag een bijdrage leveren.' Ook de verruiming van de SDE+ regeling mag rekenen op steun vanuit UNETO-VNI. De installateursvereniging mist in het Regeerakkoord een verwijzing naar het energielabel als belangrijk instrument om energiebesparing te stimuleren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.