Ads Top

Europees kennisinstituut voor cyber security

Alliander, DNV KEMA en KPN richten in samenwerking met TNO en de Radboud Universiteit een nieuw Europees kenniscentrum voor cyber security op, het European Network for Cyber Security (ENCS). Dat maakten zij bekend op het congres Metering, Billing/Transmission & Distribution SmartGrids Europe 2012 in Amsterdam. ENCS gaat zich bezighouden met onderzoek, testen, kennisdelen en training op het gebied van cyber security voor vitale infrastructuren zoals energie-, water- en telecomnetten en helpt zo eigenaren van infrastructuren zich beter te beveiligen tegen cyber crime. Gezien het grensoverschrijdende karakter van cyber crime, richt ENCS zich erop zoveel mogelijk Europese partijen te betrekken in deze missie.
ENCS levert een bijdrage aan een zo goed mogelijke beveiliging tegen cybercriminaliteit van Europese vitale infrastructuren. In deze vitale infrastructuren worden steeds meer ICT-middelen toegepast waardoor de gevoeligheid voor cyber crime zoals hacks toeneemt. Er is een groeiende behoefte aan nieuwe cyber security oplossingen en methoden om die netwerken te beschermen tegen zulke bedreigingen. ENCS voorziet in deze behoefte door kennis en middelen te creëren, en verschillende vooralsnog voornamelijk  Europese spelers in de energiedistributie, telecom, consultancy en overheidsdiensten te laten samenwerken om gebruikersgerichte oplossingen te realiseren.
ENCS verleent vier geïntegreerde diensten: Research & Development, Cyber Testing, Training en Information & Knowledge Sharing. Daarbij maakt het gebruik van kennis en kunde van aangesloten organisaties, zoals andere gespecialiseerde kennisinstituten, universiteiten en industriële partijen. ENCS richt zich primair op een research & development programma gericht op de behoeften van beheerders van vitale infrastructuren en functionarissen met een verantwoordelijkheid voor beveiliging van vitale infrastructuren. Daarnaast zet ENCS zich in voor het delen van kennis tussen de aangesloten leden. ENCS biedt een test-faciliteit om systemen die ontworpen zijn om infrastructuren en systemen te beveiligen tegen cyber crime uitgebreid te testen. Tenslotte zet ENCS trainingsprogramma’s op om de bewustwording op het gebied van cyber security te vergroten bij zowel eigenaren van vitale infrastructuren als beleidsbepalers, en meer inzicht te verschaffen in reële scenario’s en het ontwikkelen van nieuwe concepten voor cyber security.
Alle eigenaren van vitale infrastructuren, leveranciers van ICT en smart grid toepassingen, private en publieke kennisinstituten en overheden in Europa kunnen lid worden van ENCS. De uitdagingen van cyber security zijn immers zowel nationaal als grensoverschrijdend. Het voorkomen van cyber security incidenten door onderzoek, testen, onderwijs en samenwerking heeft vooral baat bij gerichte samenwerking en een internationale aanpak.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.