Ads Top

Raamovereenkomst DNV KEMA met Duitse windprojectontwikkelaar SoWiTec

De Duitse windprojectontwikkelaar SoWiTec Development GmbH & Co. KG (SoWiTec) heeft ter verdere ondersteuning van haar mondiale ambities een raamovereenkomst gegund aan energiekennisbedrijf DNV KEMA Energy & Sustainability.

De overeenkomst voorziet in de levering van diverse windenergiediensten door DNV KEMA ten behoeve van twintig tot vijftig voorgestelde windenergieprojecten in Brazilië, Argentinië, Chili, Mexico, Peru, Uruguay en Rusland – onder meer op het gebied van projectontwikkeling, technische ondersteuning, third party expertise en projectmanagementondersteuning. Het hoofdkantoor van SoWiTec is gevestigd in Sonnenbűhl in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Het bedrijf is actief in diverse markten over de hele wereld.

De diensten van DNV KEMA aan SoWiTec bieden ondersteuning bij de projectfinanciering. Ze omvatten onder meer de verificatie en rapportage van windmetingen, verificatie van wind- en energieopbrengsten, en technische due diligence. "Kort gezegd gaan we op diverse fronten met SoWiTec samenwerken. DNV KEMA zal verschillende elementen beoordelen zoals de ontwerpbasis van de windturbines, de windturbinetorens, het elektrische distributiesysteem en onderstation, aanvullende elektriciteitstransmissienetten en elektriciteitsverbindingen met energiebedrijven. Daarnaast zullen we de funderingen bekijken om vast te stellen of het ontwerp is uitgevoerd conform de geldende normen, standaarden en geaccepteerde praktijken binnen de windenergiesector," voegt Jens Goesswein eraan toe.

De raamovereenkomst is formeel bekendgemaakt tijdens het Husum Wind Event[1] in Duitsland, een vakbeurs voor de mondiale windenergiesector.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.