Ads Top

Dave Huitema benoemd tot hoogleraar Milieubeleid

Dave Huitema is benoemd tot hoogleraar Milieubeleid aan de Open Universiteit. Bij de faculteit Natuurwetenschappen zal hij onderwijs verzorgen en onderzoek doen naar de maatschappelijke en bestuurlijke aspecten van milieu- en duurzaamheidsthema's. Het vakgebied maakt deel uit van het vaste curriculum van de bachelor- en de masteropleiding Milieuwetenschappen. Het is bij de studenten van de Open Universiteit populair omdat velen er in hun werkomgeving mee te maken hebben.
Huitema's interesse gaat uit naar de lerende en innoverende overheid. Hij zegt: 'Milieuproblemen zijn de afgelopen jaren steeds ingewikkelder geworden. Hadden we het vroeger over een fabriekschoorsteen waar vervuilde lucht uitkwam, nu gaat het over wereldwijde klimaatverandering. Dergelijke problemen zijn zo complex dat niemand de wijsheid meer in pacht heeft.' Maar er is meer: 'Ik denk dat we zo'n veertig jaar geleden vooral keken naar de overheid als probleemoplosser; tegenwoordig verwachten we dat het bedrijfsleven en andere maatschappelijke partijen ons verder helpen. Dat maakt de rol van de overheid heel anders, maar hoe, daar zijn we nog niet precies uit. Ik denk echter dat leren en innoveren steeds belangrijker zullen worden en daarom voel ik me erg thuis bij de Open Universiteit.'

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.