Ads Top

Mogelijk zonnepark bij Princeville (Breda)

Twee braakliggende terreinen in Breda worden mogelijk gebruikt voor de aanleg van een groot zonne-energiepark. Dat bevestigt Breda DuurSaam. In eerste instantie heeft men het oog laten vallen op het Rithmeesterpark, een strook grond langs de HSL bij Princeville. Een lap grond achter het Esso-station aan de Backer en Ruebweg komt ook in aanmerking, maar is tweede keuze. Het plan gaat uit van zonnepanelen die energie leveren aan vierhonderd huishoudens, naast een compleet 'duurzaamheidsknooppunt': een opslagfaciliteit voor duurzame energie, een kenniscentrum voor duurzame energie en een cityhub waar personen (en goederen) kunnen overstappen op duurzame vervoersmiddelen richting de Bredase binnenstad.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.