Ads Top

Ontwerp exploitatieplan voor windturbines

PurpleBlue, onderdeel van Tauw, heeft de gemeente Deventer begeleid met het opstellen van een ontwerp grondexploitatieplan voor 2 windturbines langs de A1 bij Deventer. Het is uitzonderlijk dat dit voor windurbines gebeurt, want in de regel gaan grondexploitatieplannen over woonwijken en bedrijventerreinen.
Het exploitatieplan geeft gemeenten mogelijkheden om kosten van openbaar nut, de plankosten, de onderzoekskosten en de bestemmingsplankosten te verhalen en aanvullende eisen te stellen bij nieuwbouw of uitbreiding van een gebouw. Omdat hier kostenverhaal contractueel niet verzekerd was, was het voor het ontwerp bestemmingsplan Windturbines Kloosterlanden noodzakelijk een ontwerp-grondexploitatieplan op te stellen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.