Ads Top

TenneT contracteert Van Oord en Hellenic Cables voor net op zee Hollandse Kust

TenneT heeft het consortium Van Oord Offshore Wind Projects en Hellenic Cables het contract gegund voor de levering en installatie van 220 kV zee- en landkabels voor het project Hollandse Kust (zuid) Alpha. De kabels hebben een gezamenlijke capaciteit van 700 MW.  Gelijktijdig met de gunning van dit contract is ook het contract voor het horizontaal gestuurd boren van 4 x 550 meter buisleiding aanbesteed. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door LMR Drilling GmbH.

Het contract met Van Oord Offshore Wind Projects B.V. en Hellenic Cables S.A bestaat uit onder meer het ontwerp, de fabricage van 220 kV kabels, de aanleg van de kabels en de aansluiting op het hoogspanningsstation Maasvlakte. Het consortium is ook de beoogde partij voor de levering en installatie van de kabels voor Hollandse Kust (zuid) Beta (HKZ Beta). Als optie is in het contract de realisatie van een 66 kV zeekabel tussen het Alpha en Beta platform opgenomen. HKZ Alpha moet gereed zijn in 2021, HKZ Beta in 2022. Na het project net op zee Borssele gaat het hier om de derde en vierde grote netaansluiting voor wind op zee in Nederland.

LMR Drilling GmbH verzorgt de gestuurde boringen van vier buisleidingen onder de zeewering ten zuiden van de Maasgeul. De buisleidingen zorgen voor een veilige aansluiting van de HKZ Alpha en Beta kabels op het hoogspanningsstation Maasvlakte. De werkzaamheden voor de gestuurde boring worden uitgevoerd in 2019. 

TenneT is verantwoordelijk voor het net op zee in zowel Duitsland als Nederland en ontwikkelt als bijdrage aan het Nederlandse Energieakkoord tot en met 2023 minstens 3.500 MW aan offshore aansluitingen in een gestandaardiseerd concept van 700 MW per aansluiting. Het tenderproces voor kabels en platforms voor het project Hollandse Kust (noord) start aan het einde van 2018. Van 2024 tot en met 2030 zal, volgens de nieuwe Routekaart voor Wind op Zee, naar verwachting nog eens 7.000 MW aan offshore windvermogen worden gebouwd en door TenneT worden aangesloten op het net.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.