Ads Top

Assen dient aanvraag in voor proeftuin aardgasvrije wijken

De gemeente Assen heeft een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken om een deel van de wijk Lariks aardgasvrij te maken. Het gaat om ongeveer 450 woningen in de Beek en omgeving. Naast de gemeente Assen hebben nog 75 andere gemeenten een aanvraag ingediend. Begin oktober wordt bekend of Assen de subsidie krijgt.

De eerste succesvolle stap naar aardgasvrij is al gezet in de buurt: de flat Ellen is verbouwd naar nul op de meter. De gemeente wil de ervaringen die ze bij de Ellen heeft opgedaan, gebruiken om ook de rest van de buurt aardgasvrij te maken. Het Asser Servicekostenmodel is hier een belangrijk onderdeel van. Kern van het model is dat woningeigenaren de kosten voor het aardgasvrij maken van hun woning financieren uit besparingen op energielasten en kosten voor onderhoud en beheer. 

Het aardgasvrij maken van woningen heeft gevolgen voor bewoners: zij moeten bijvoorbeeld anders gaan koken en hun huis anders verwarmen. Als de gemeente de subsidie krijgt, gaat zij samen met de bewoners en huiseigenaren de plannen om de buurt aardgasvrij te maken verder uitwerken. De gemeente informeert de bewoners met een brief over de plannen en houdt spreekuren voor bewoners die nu al vragen hebben hierover.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt 85 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die in 2018 al starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. De regeling van het ministerie biedt de gemeente de kans om versneld aan de slag te gaan.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.