Ads Top

Gasunie en LTO Glaskracht Nederland bundelen krachtenvoor energietransitie in glastuinbouw

Gasunie en LTO Glaskracht Nederland tekenden deze week een samenwerkingsovereenkomst met als doel hun krachten te bundelen voor de energietransitie in de Nederlandse glastuinbouwsector. De overeenkomst vormt de basis voor een intensief verkenningstraject naar de mogelijkheden voor gezamenlijke projecten om de klimaatdoelstellingen te helpen realiseren.

Hiervoor worden dit najaar verdere verkenningen uitgevoerd op het terrein van CO2-voorziening, warmtenetten, biomassatoepassing, hernieuwbaar gas en waterstof. De partners willen vanaf 2019 samen projecten gaan ontwikkelen. Ook wordt gezamenlijk inbreng geleverd voor het Klimaatakkoord 2030 dat dit najaar tot stand zal komen.

‘De glastuinbouw heeft een grote opgave en uitdaging om een alternatief te vinden voor aardgas. Door onze expertise en inzet te bundelen kunnen we op meerdere terreinen het verschil maken’, aldus Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Glaskracht Nederland.

De glastuinbouw heeft de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale sector te zijn. Kassen stoten dan geen CO2 meer uit en maken gebruik van duurzame energiebronnen voor de verwarming en belichting voor de teelt van groenten, bloemen en planten. De ontwikkeling van klimaatneutrale warmte- en CO2-voorzieningen en de beschikking over een infrastructuur om de glastuinbouw van duurzame warmte en CO2 te voorzien, is voor de realisatie van deze ambitie van wezenlijk belang. Gasunie kan met haar expertise op het gebied van nieuwe infrastructuur en hernieuwbaar gas een zeer belangrijke bijdrage leveren. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.