Ads Top

‘Planbureaus leggen vinger op zere plek in analyse Klimaatakkoord’

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het CPB leggen precies de vinger op de zere plek.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op de analyse die de Planbureaus zojuist uitbrachten over de 10 juli jl. gepresenteerde contouren voor een Klimaatakkoord.

Volgens de ondernemingsorganisaties is heel veel goed werk verricht tot op heden, maar blijkt uit de PBL-analyse dat er inderdaad nog te weinig aandacht is voor de dwarsverbanden tussen de sectoren en de winst die daar is te behalen. Eerder waarschuwden de ondernemingsorganisaties al voor dit risico. ‘We moeten veel meer kijken naar de winst die er is te halen met het omzetten van bijvoorbeeld duurzaam opgewekte elektriciteit in warmte of in waterstof voor toepassingen in de industrie, gebouwde omgeving, transport en landbouw. Het uitwerken van dit soort plannen over sectoren heen kost misschien iets meer tijd, maar zet Nederland en het klimaat uiteindelijk echt op voorsprong.’

Het goede nieuws uit de analyse van het PBL is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland dat alle verzamelde maatregelen inderdaad technisch optellen tot 49% CO2-reductie in 2030. ‘Er is dus al goed werk verricht in een hele korte tijd. Dat is een ongekende prestatie van alle branches, bedrijven, overheden en NGO’s die hieraan hebben gewerkt. Nu is het alleen van belang dat de overheid duidelijk aangeeft wat de kaders worden waar we de komende maanden mee verder kunnen werken. Alleen zo kunnen we straks tot een uitgekiende mix van maatregelen komen die effectief zijn.’

‘Jammer, maar begrijpelijk, is dat het CPB nog niet uitgebreid kon reageren op de kosten en betaalbaarheid van de transitie. Juist dit is een cruciale randvoorwaarde voor draagvlak en uiteindelijk succes.’ 

Volgens de ondernemingsorganisaties is het belangrijk dat we de komende tijd echt de tijd nemen om te komen tot een succesvol Klimaatakkoord dat voor alle partijen kan werken. Dit vraagt behalve de goede randvoorwaarden een uitgewerkte publiek-private aanpak die leidt tot echte doorbraakprojecten.

‘Van de burger, tot de bakker en de slager, tot de zware industrie; iedereen moet er de komende 30 jaar mee kunnen werken en enthousiast van worden. Anders blijft het bij een papieren werkelijkheid waar het klimaat noch de Nederlandse samenleving en economie beter en sterker van wordt. Daarnaast is een succesvol Klimaatakkoord ook van belang om onze voorzieningszekerheid op lange termijn veilig te stellen.’

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.