Ads Top

Conversie van CO2 door middel van plasmon katalyse

TNO werkt in het Interreg project EnOp samen met universiteiten en bedrijfsleven om nieuwe concepten te ontwikkelen die zonlicht omzetten in chemische energie. Koolstofdioxide en waterstof worden omgezet naar methaan in een fotokatalytisch proces, waarin metaal katalysator deeltjes op nanoschaal gebruikt worden.

Om in de toekomst Europa op een betrouwbare en betaalbare manier van energie te blijven voorzien, is het belangrijk het aandeel duurzame energie snel te verhogen. Het Interreg project EnOp (Energie opslag) waarin TNO samenwerkt met de universiteit Hasselt en DWI (Aken) heeft als doel om energieopslagsystemen en CO2-omzettingstechnologieën te ontwikkelen. Het opslaan van duurzaam opgewekte energie gebeurt onder andere door CO2 om te zetten in hoger-energetische koolstofverbindingen. Deze verbindingen kunnen worden gebruikt als vervanging voor fossiele brandstoffen (chemische energiedragers) en/of als grondstof voor eindproducten zoals kunststoffen (specialty chemicals).

TNO werkt aan de directe conversie van koolstofdioxide met plasmon katalyse. Katalytische nanodeeltjes worden in een geexciteerde toestand gebracht en interageren met koolstofdioxide waardoor deze wordt geactiveerd. Het zonlicht wordt dus rechtstreeks omgezet in chemische energie. TNO bestudeert verschillende katalysatoren op basis van verschillende "group VII" nanodeeltjes op een drager. Methaan en water zijn de eindproducten, methaan kan direct in het gasnetwerk gedistribueerd worden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.