Ads Top

Blockchain kan revolutie betekenen voor energiesector

Tegenwoordig hoor je het woord overal: blockchain. Het gaat dan om de technologie achter de bitcoin. Maar niet alleen in bitcoin is deze technologie praktisch. Ook in de energiesector kan het van nut zijn. Tegenstrijdig? Bitcoin mining komt namelijk vaak negatief in het nieuws als het om de energieconsumptie gaat.

Toch kan de blockchaintechnologie juist een revolutie ontketenen in de energiesector. Hoe werkt dit principe?

Hoe werkt de blockchain?

Blockchain is de technologie achter bitcoin. Hoewel het soms als een vaag concept klinkt, is het principe helder. Een blockchain is een online en decentrale database. De informatie wordt dus niet beheerd door een centrale partij. Verschillende computers op het netwerk controleren de informatie. Dit maakt het een transparant en eerlijk systeem.

Daarnaast is de volgorde van het verschijnen van informatie belangrijk. Bij bitcoin is dit erg belangrijk. Maar ook in de energiesector kan dit van nut zijn. Hoe dat werkt, lees je hieronder.

Naar een decentrale en groene wereld

De blockchain technologie maakt het mogelijk om direct van persoon tot persoon informatie uit te wisselen. Dit allemaal zonder tussenkomst van een derde, centrale partij. Deze ontwikkeling kan heel goed van pas komen in de energiesector.

Grote energiemaatschappijen krijgen het namelijk steeds moeilijker. Voor consumenten wordt het steeds eenvoudiger om zelf energie op te wekken. Dat kan bijvoorbeeld met zonnepanelen. Met gebruik van blockchaintechnologie kunnen consumenten zelf energie uitwisselen. Blockchain maakt het lokaal handelen in energie mogelijk.

Met smart contracts naar lokale handel

Slimme contracten kunnen dit proces van lokale handel versnellen. Slimme contracten, of smart contracts, zijn contracten die worden opgeslagen op de blockchain. Het unieke aan dit soort contracten is dat zij worden gecontroleerd door het netwerk.

Op deze manier heb je geen derde partij nodig die veranderingen controleert. Lever je als consument energie uit naar een andere consument? Dan wordt dit automatisch gecontroleerd en geverifieerd door het netwerk. Je wordt dan direct uitbetaald. Dit proces is sneller, efficiënter en transparanter.

Grote energieleveranciers
Het is de vraag hoe grote energieleveranciers hier mee omgaan. Met behulp van de blockchain krijgen kleinere energieleveranciers en consumenten namelijk steeds ruimte in de energiesector. Het kan ervoor zorgen dat de energieproductie weer op lokaal niveau plaatsvindt. Daarnaast krijgen groene energie-projecten steeds meer gelegenheid zich te ontwikkelen.

Voor grote energieleveranciers betekent dit waarschijnlijk dat zij een andere rol gaan krijgen in de toekomst. Het kan bijvoorbeeld dat zijn dat deze in de toekomst meer optreden als brede energieadviseur voor consumenten.

1 opmerking:

Mogelijk gemaakt door Blogger.