Ads Top

Datacenter sector en overheid bevorderen energietransitie

Op woensdag 10 oktober, de nationale Dag van de Duurzaamheid, komen overheden, datacenters en andere belanghebbenden samen op het Datacenter Restwarmte & Innovatie Congres 2018. Met de komst van het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord willen zij de inspanningen op het gebied van restwarmte-hergebruik middels dit congres nog verder in een stroomversnelling brengen.

Het congres is een samenwerking tussen brancheorganisatie Dutch Data Center Association (DDA), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, en stichting Warmtenetwerk. Daarnaast wordt het congres ondersteund door tal van partijen uit de sector. Marc Gauw, kwartiermaker restwarmte bij de DDA: "De energietransitie is een van de grootste uitdagingen uit de wereldgeschiedenis, die we bovendien alleen kunnen overkomen als we wereldwijd samenwerken. Nederland wil hierin een voorbeeldfunctie hebben, en het is prachtig om te zien dat zowel datacenters, warmtenetwerken, leveranciers als overheid de daad bij het woord voegen door proactief mee te doen met dit initiatief. Allen zijn breed vertegenwoordigd in ons programma en we zijn er dan ook van overtuigd dat er flinke stappen gezet gaan worden na 10 oktober."

Een van de verdiepingssessies wordt geleid door de REOS (Ruimtelijke Economische Ontwikkelstrategie), een intentieverklaring en uitvoeringsprogramma van het Rijk, de vijf grote steden, vijf provincies en vier economic boards. Centraal hierin staat het belang om de internationale concurrentiekracht van het economisch kerngebied van Nederland verder te versterken. Martin Leuvenink, trekker van de REOS-actie ‘Ruim baan voor digitale infrastructuur’: "De digitale infrastructuur is een cruciale randvoorwaarde voor de concurrentiekracht van Nederland, als deze niet adequaat werkt komt onze digitale economie tot stilstand. Datacenters vormen het fundament van deze digitale infrastructuur en we moeten de groei van deze industrie dan ook zoveel mogelijk, het liefst op duurzame wijze, faciliteren."

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.