Ads Top

Provincie draagt bij aan ontwikkeling energiezuinige microserver

Cskiran
Acht noordelijke mkb-bedrijven en kennisinstellingen werken aan de ontwikkeling van een zeer krachtige en energiezuinige microserver. Het gaat om de bedrijven AstroTec, Variass, Resato, ZiuZ, Datacenter Groningen, LifeLines Databeheer en de kennisinstellingen Astron, de Hanze Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. De provincie Groningen subsidieert het project vanuit het programma Groningen@Work met een bedrag van bijna 36.000 euro. Op korte termijn levert het project 15 arbeidsplaatsen op en op de langere termijn een veelvoud hiervan.

Het project speelt in op de ontwikkeling waarbij informatietechnologie een steeds grotere rol speelt in onze maatschappij. Er wordt meer data digitaal opgeslagen en steeds meer apparaten, installaties en machines maken gebruik van een computer om 'slim' te werken. Het nadeel hiervan is dat datacenters een van de grootste energieverbruikers zijn van CO2 in Nederland. Ze stoten 930 kiloton uit per jaar, wat gelijk staat aan het energieverbruik van 200.000 huishoudens. Ook bereiken steeds meer datacenters de grenzen van hun capaciteit.

Momenteel wordt de microserver alleen nog gebruikt in en voor wetenschappelijke omgevingen. De nieuwe microserver is kleiner en energiezuiniger dan de nu gebruikte microservers in commerciële omgevingen, zoals datacenters en fabrieken. Het consortium wil dan ook aantonen dat door de bouw en het testen van een aantal prototypes deze nieuwe microserver ook in een commerciële omgeving gebruikt kan worden. Ook wordt er een businessplan opgesteld waarmee de microserver commercieel in de markt gezet kan worden. Na afloop van het project verwachten de partijen te kunnen starten met de productie van de systemen in Noord-Nederland.

Op termijn kan dit project leiden tot nieuwe bedrijvigheid in Noord-Nederland met een omzetpotentie na vijf jaar van 12 miljoen euro en een directe werkgelegenheid van 15 arbeidsplaatsen. Het terugdringen van de CO2-uitstoot in Nederland is op termijn circa 1 miljoen ton, wat neerkomt op 3,5 procent van de Nederlandse klimaatdoelstellingen tot 2020.

Naast de provincie Groningen subsidiëren ook de provincies Fryslân en Drenthe het project met bijna 36.000 euro. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ondersteunt het project met ruim 377.000 euro, vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.