Ads Top

Nieuwe samenwerking versnelt energietransitie tuinbouwsector Westland

In Westland willen veel glastuinders hun energieverbruik verduurzamen. Geothermie (warmte uit diepe lagen in de aardbodem), is hiervoor een kansrijke energiebron. De oprichting van Energie Transitie Partners (ETP) en de samenwerking van ETP met telersverenigingen zijn een grote stap in de goede richting. Omdat de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie voor provincie Zuid-Holland een belangrijk speerpunt is, ondersteunt de provincie ETP en andere initiatieven die de transitie versnellen.

Tuinbouwondernemers in Westland hebben veel warmte nodig om hun gewassen te laten groeien. In Westland is genoeg potentieel aan duurzame warmte, in de vorm van geothermie, om grotendeels in de energievoorziening te voorzien. ETP, een gezamenlijke onderneming van HVC en de Westland Infra groep, is eind 2016 opgericht om nieuwe warmtebronnen op te sporen, draagvlak te kweken bij ondernemers, projecten financieel te ondersteunen en te realiseren. ETP richt zich voornamelijk op geothermieprojecten, maar onderzoekt ook alternatieve warmtebronnen zoals biomassa en afvalstromen.

Deze maand is ETP een samenwerking aangegaan met telersvereniging Prominent en energiecoöperatie Geo 4 Energy (Noordland-Kapittelland). Deze twee partijen vertegenwoordigen samen de belangen van circa 300 ha glastuinbouw in Westland. De samenwerking zorgt ervoor dat een grote groep telers kan profiteren van de voordelen van aardwarmte. De telers bepalen zelf hoe zij willen deelnemen: als klant, participant of eigenaar. ’Bedrijven in Zuid-Holland zijn grootverbruikers van energie, willen ze bij de tijd blijven en economisch toekomstbestendig, dan is overstappen op andere vormen van energievoorziening daar een essentiële stap in. Geothermie is daarvoor een belangrijke bron. Als provincie stimuleren en ondersteunen we dergelijke transities van harte.’ Aldus gedeputeerde Han Weber.

ETP wordt ondersteund vanuit de Coalitie HOT (Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector), waarbinnen provincie Zuid-Holland zich samen met gemeente Westland vooral richt op duurzame energie, goede bereikbaarheid en slim ruimtegebruik. De ambitie van HOT is acht geothermieprojecten binnen vijf jaar voor te bereiden of uit te voeren. Een deel van de beschikbare provinciale financiële middelen voor warmte worden ook hiervoor ingezet. Naast gemeente en provincie draagt ook Rabobank bij. Zo werken we aan een schoner, slimmer en sterker Zuid-Holland.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.