Ads Top

Huishoudens betalen flink mee aan duurzame energie

De heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) zal de komende jaren flink stijgen om de doelstelling van de klimaattop in Parijs te halen. Nederland loopt nog ver achter en zal daarom alles op alles moeten zetten voor meer investeringen in duurzame energie. Om dit te realiseren, zal de overheid de ODE verdrievoudigen in de komende drie jaar.

Dit blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke vergelijkingssite Pricewise.nl. De woordvoerder van minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft de conclusies uit het onderzoek bevestigd.

De ODE werd in 2013 ingevoerd. De opbrengst wordt gebruikt als subsidie om windparken op zee en andere soortgelijke projecten voor de productie van groene energie te realiseren. Destijds bedroeg de heffing voor een gemiddeld huishouden (3.500 kWh stroom, 1.500 m3 gas) nog geen tientje; nu is dat opgelopen naar € 60,-.

Via de ODE zorgen de Nederlandse huishoudens dit jaar gezamenlijk voor een subsidiepot van € 678 miljoen. Voor 2020 heeft het ministerie uit de ODE een bedrag van € 2,3 miljard begroot. Dat komt ruwweg neer op € 200,- per huishouden. Door meer ODE te heffen, komt er dus meer geld voor groene initiatieven.

Nederland moet nog veel meer gas geven om op termijn aan de internationale klimaatdoelstellingen (minder uitstoot van schadelijke stoffen) te kunnen voldoen. “Ons land bungelt onder aan de ranglijst van landen die zich daaraan gecommitteerd hebben en moet de komende jaren veel terrein goedmaken,” stelt Hans de Kok, directeur van Pricewise.nl. “Er is een kans dat de heffing van € 200,- per huishouden nog veel verder omhoogschiet, en daarmee ook de energierekening.”

Slechts 35% van de energielasten van een doorsnee gezin gaat nu op aan de kostprijs voor gas en stroom. Van de overige 65% vloeit 45% naar de belastingdienst en is 20% voor netwerkkosten. Belasting is dus de grootste kostenpost op de energierekening.

Ter compensatie van de hoge energierekening krijgen alle huishoudens in Nederland een aftrekpost van 373 euro, de zogenoemde heffingskorting. Dit omdat de overheid een warm huis beschouwt als een basisbehoefte. De subsidie wordt op de jaarrekening verrekend met de leveringskosten voor stroom, omdat niet iedereen een gasaansluiting heeft. Door deze tegemoetkoming betalen de meeste huishoudens op netto basis uiteindelijk wel meer voor energie dan aan belasting.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.