Ads Top

Nederlandse gassector presenteert gezamenlijke agenda voor de toekomst

Op 26 januari werd in Den Haag officieel de visie 'Gas-op-Maat' en de GILDE agenda gelanceerd. Ook gaf Minister Stef Blok zijn visie op de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Afgelopen donderdag vonden in Den Haag twee drukbezochte KVGN-bijeenkomsten plaats: een werkbijeenkomst in het kader van het project Gas in de lange termijn energiehuishouding (GILDE) en de Nieuwjaarsbijeenkomst. Tijdens de laatste bijeenkomst sprak Minister Stef Blok (Wonen & Rijksdienst en sinds kort ook Veiligheid & Justitie) over de grote opgave waar de Nederlandse burgers en bedrijven voor staan om woningen en gebouwen te verduurzamen.

De Nederlandse gassector, vertegenwoordigd in KVGN, lanceerde tijdens de werkbijeenkomst officieel de visie ‘Gas-op-Maat’ en de bijbehorende GILDE agenda met concrete projecten om bij te dragen aan een CO2-neutrale energievoorziening. Beide zijn tot stand gekomen in overleg en samenwerking met stakeholders van binnen en buiten de gassector, zoals NGO’s.

Het principe van CO2-reductie is leidend. De inzet van aardgas wordt daardoor steeds meer maatwerk. Gas-op-Maat gaat ervan uit dat, volgens de principes van de zogenaamde ‘Ladder van 7’ aardgas wordt ingezet daar waar hernieuwbare energie (zon, wind, hernieuwbaar gas) nog niet volstaat. Conform de Ladder is er direct klimaatvoordeel te behalen indien een energievorm laag op de ladder wordt vervangen door een energievorm hoger op de ladder. Een voorbeeld: vervanging van kolen door de inzet van aardgas geeft direct klimaatvoordelen bij de grootschalige opwekking van elektriciteit. Maar ook: in nieuwbouwwoningen is een gasaansluiting niet altijd meer vanzelfsprekend. Als vertegenwoordiger van de Nederlandse gassector, zal KVGN zich inzetten om gas(sen) een optimale rol te laten spelen in een klimaatneutraal energiesysteem.

KVGN zal vanaf nu zorg dragen voor het aanjagen, coördineren, monitoren van bovengenoemde initiatieven en erover communiceren.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst gaf minister Stef Blok zijn visie op de energietransitie in de gebouwde omgeving. Hij koppelde de snelheid van energietransitie direct aan het draagvlak in de samenleving. Er moet gewaakt worden voor ‘plan-economische’ initiatieven, omdat deze niet automatisch op draagvlak kunnen rekenen, aldus de minister. Daarnaast gaf hij aan dat er wat hem betreft vanuit de woningcoöperaties meer geïnvesteerd moet worden in de energie-efficiency van huizen (o.a. door betere isolatie). De woningcoöperaties dienen daarvoor hun riante geldreserves in te zetten, zei Blok uitdagend.

Aan het einde van de bijeenkomst was het voor alle aanwezigen klip en klaar: met de gassector gaan we een nieuw tijdperk in. Op basis van de nieuwe visie en agenda kunnen we de komende jaren actief werken aan onze zichtbaarheid in het bijdragen aan een nieuwe energietoekomst.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.