Ads Top

Weersomstandigheden steeds belangrijker bij duurzame energieproductie

De weersomstandigheden hadden in 2016 relatief veel invloed op de opbrengst van de grotere duurzame energieprojecten van Nuon. Het zoneiland Almere zette een recordopbrengst neer door de vele zonuren en efficiënte bedrijfsvoering. De waterkrachtcentrales deden het beter dan in 2015 door veel regen in het voorjaar. Maar de windparken produceerden minder elektriciteit door het rustige najaar. Meteorologen helpen mee om de opbrengst van duurzame energie beter te voorspellen.

De grootste duurzame productiebron van Nuon bestaat uit de 189 windmolens (166 MW) die het energiebedrijf op het Nederlandse vasteland heeft staan. Gezamenlijk produceerden ze 568.201.000 kwh, evenveel als het gemiddelde elektriciteitsgebruik van ruim 160.000 huishoudens. Dit is circa 196 miljoen kwh minder dan in 2015 – vergelijkbaar met het elektriciteitsgebruik van een middelgrote stad zoals Delft, Doetinchem of Woerden. “We hebben onze windparken goed op orde, en proberen er het maximale uit te halen, bijvoorbeeld door het onderhoud slim te organiseren. Maar daarmee heb je nog geen invloed op de wind: de belangrijkste oorzaak van de lagere elektriciteitsproductie is dat het in het afgelopen jaar minder hard waaide”, legt Gerben Epema uit.

Hij is manager operations van de Nuon-windparken op land. Vooral in november en december stond er veel minder wind dan in 2015. “Daarnaast is Nuon momenteel bezig om oude windmolens te vervangen – hierdoor hebben we op dit moment tijdelijk 26 windturbines minder staan”, legt hij uit. “Dat is de andere verklaring waardoor we afgelopen jaar minder produceerden. In 2017 beginnen we aan de bouw van het grootste windpark op land, in de Wieringermeerpolder. De komende jaren zal Nuon er dus weer windmolens bij krijgen. En gaan we weer meer windenergie produceren. ”

Een ander duurzaam energieproject van Nuon bestaat uit twee waterkrachtcentrales die samen goed zijn voor de helft van alle waterkrachtstroom die in Nederland geproduceerd wordt. Ze staan in Maurik en Alphen aan de Maas en leveren elektriciteit voor gemiddeld zo’n 23.000 huishoudens per jaar. De centrale in Maurik produceerde in 2016 ruim 19 miljoen kwh – goed voor zo’n 5.500 huishoudens. Die in Alphen presteerde maar liefst 17% beter dan in 2015 en produceerde ruim 51 miljoen kwh.

“Zoals windenergie afhankelijk is van de hoeveelheid wind, zijn waterkrachtcentrales afhankelijk van de hoeveelheid water”, zegt Wim van Lent, technisch beheerder van beide waterkrachtcentrales. De hoeveelheid water wordt bepaald door het regen- en smeltwater, legt hij uit. “Maurik ligt aan de Rijn; de elektriciteitsproductie is vooral afhankelijk van de hoeveelheid smeltwater uit Zwitserland. De Nuon-waterkrachtcentrale in Alphen ligt aan de maas, wat een regenrivier is. De kracht van de waterstroom wordt bepaald door de hoeveelheid regen die valt in Frankrijk en België.” In 2016 heeft het zeker in het voorjaar ontzettend veel geregend in Frankrijk en België. Hierdoor stroomde er in de eerste maanden omstreeks 500 kubieke meter water per seconde door de waterkrachtcentrale in Alphen. Veel meer moet dat ook zeker niet zijn, vertelt Van Lent. “Want dat kan de centrale niet aan. Dan moeten we ‘m stil leggen.”

Het zoneiland Almere is ook een in het oog springend duurzaam energieproject van Nuon. Het zonthermische eiland brak in 2016 het opwekrecord dat pas een jaar stond. Maar liefst 9263 gigajoule warmte produceerden de 520 zonnecollectoren in 2016. Dat is genoeg warmte om ruim 250 huishoudens jaarlijks van warmte te voorzien.

Hoewel het zoneiland slechts een gering aandeel levert in de totale duurzame warmtevoorziening van Almere, is het voor Nuon wel een belangrijk project. “Nog steeds is het zoneiland voor Nuon een belangrijk voorbeeldproject dat laat zien hoe we warmtenetten in Nederland verder kunnen verduurzamen ”, stelt Arno van Gestel, directeur Sales bij Nuon Warmte. “De toekomst van stadswarmte is dat de warmte uit verschillende bronnen afkomstig is. Sommige bronnen zijn oneindig – zoals de zon – en bij andere bronnen gaan we juist heel efficiënt met afval om of met elektriciteitsproductie. In de energietransitie hebben we het allemaal nodig”, stelt hij. “Vanuit Nuon onderzoeken we diverse mogelijkheden voor nieuwe duurzame bronnen zoals zon, biomassa en geothermie die invoeden op het warmtenet maar kijken we ook naar het verder koolstofarm maken van de warmte uit elektriciteitscentrales.”

Omdat het weer zo belangrijk is voor de opbrengst van de duurzame energieprojecten heeft Vattenfall – het moederbedrijf van Nuon – inmiddels zeven meteorologen in dienst, waarvan één in Nederland. “Het wordt steeds belangrijker zo nauwkeurig mogelijk te weten hoeveel hernieuwbare energie er kan worden geproduceerd”, zegt Peter Kerkmans, die in 2012 begon als meteoroloog bij Nuon in Amsterdam. Volgens hem is het steeds belangrijker om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de duurzame energieproductie. “Zo verlaag je het risico om conventionele energiecentrales warm te houden om bij te springen. Ook voor het energienet is het beter om tekort of overbelasting te voorkomen. Nauwkeurige weersvoorspellingen helpen dus mee om de effectiviteit van duurzame energie te vergroten.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.