Ads Top

Kennisinstituut biomassavergassing Alkmaar in september van start

Investa (Institute for Valorisation and Expertise in Themochemistry Alkmaar) start in september van dit jaar. Kennisinstituur InVesta wordt in Alkmaar gerealiseerd op het Energy Innovation Park. De provincie Noord-Holland heeft hiervoor een bijdrage geleverd van 960.000 euro. Het Ministerie van Economische Zaken heeft in het kader van duurzame energie ook een beschikking van 1 miljoen euro verleend.

InVesta faciliteert organisaties en bedrijven die met demonstratie-installaties praktijkonderzoek doen naar innovatieve, nog niet marktrijpe technologieën voor de voorbehandeling en vergassing van biomassa. Met biomassavergassing wordt groen gas geproduceerd door verhitting van biomassa. Denk aan snoeiafval, houtafval, groente, fruit- en tuinafval, olie en vet uit voeding, mest en gewassen voor bio-energie, zoals koolzaad en suikerriet.

De komst van het expertisecentrum levert minimaal 150 nieuwe banen op in de regio. De beschikking van het Rijk is een vervolg van de Green Deal die in 2016 werd ondertekend in aanwezigheid van 28 vertegenwoordigers uit de EU. Gedeputeerde Duurzaamheid Jack van der Hoek van Provincie Noord-Holland: “De definitieve bijdrage van het Rijk is van essentieel belang voor de ontwikkeling van InVesta. De provincie Noord-Holland ziet ook veel kansen voor het onderzoekscentrum en heeft daarom een bedrag van 960.000 euro beschikbaar gesteld. InVesta levert met de productie van groen gas niet alleen een belangrijke bijdrage aan de energietransitie, maar het centrum zorgt ook voor extra werkgelegenheid.”

Doel van het programma in Alkmaar is om via biomassavergassing een bijdrage te leveren aan het versnellen van technologische ontwikkelingen die grootschalige commerciële productie van ‘syngas’, ‘groen gas’ en groene chemicaliën mogelijk maken.

Directeur Energie en Omgeving Meindert Smallenbroek van het Ministerie van Economische Zaken: “Eén van de belangrijke vraagstukken waar Nederland voor staat in deze 'gastransitie' is de inzet van het bestaande gasleidingennetwerk voor het transport van de alternatieve bronnen van gas. Het groen opwekken van gas is een belangrijke ontwikkelrichting in deze 'gastransitie'. In dat licht ben ik de afspraken in de Green Deal InVesta voor de ontwikkeling van het expertisecentrum biomassavergisting in Alkmaar aangegaan. Hiermee willen wij de industrialisatie van biomassavergassingstechnologie bewerkstelligen, waarmee in potentie 10 tot 100 miljoen m3 'groen gas' in het Nederlandse gasnet kan worden geïnjecteerd in de periode 2020-2023. Daarnaast wordt in dezelfde periode in potentie 20.000 tot 200.000 ton CO²-besparing gerealiseerd.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.