Ads Top

Nieuwe mijlpaal warmtenet HVC in Alkmaar

Een nieuwe mijlpaal voor het warmtenet regio Alkmaar is bereikt. Het warmtenet heeft succesvol de waterweg doorkruist richting Heerhugowaard. Warmteleidingen van 276 meter lang zijn onder Het Kanaal Omval-Kolhorn ingetrokken en hiermee bereikt het warmtenet Heerhugowaardse grond. 

Het warmtenet is de afgelopen jaren aangelegd vanuit Alkmaar tot aan Broek op Langedijk. Nu heeft het warmtenet ook de gemeente Heerhugowaard bereikt. “We onderzoeken momenteel de mogelijkheden om het warmtenet door te trekken richting het Altongebied in Heerhugowaard”, aldus Arjan ten Elshof, directeur Duurzame Energie HVC. “Door de aanleg van dit tracé, van tien kilometer lang, kunnen vele glastuinbouwbedrijven worden aangesloten op duurzame warmte. We willen graag bijdragen aan de vergroening van onze aandeelhoudende gemeenten en waterschappen. Dit kan door de aanleg van het warmtenet.”

Het benutten van duurzame warmte voorkomt het verbruik van fossiele brandstoffen en geeft een daling tot wel 95% CO2-uitstoot per huishouden, vergeleken met reguliere verwarming. Met de aansluiting van het warmtenet op de bio-energiecentrale is het warmtenet regio Alkmaar het meest duurzame warmtenet van Nederland. “Het warmtenet is een lokale oplossing die duurzaamheid dichterbij brengt in onze gemeente”, aldus wethouder Stam van de gemeente Heerhugowaard.

Het warmtenet is een ondergronds leidingnet dat warmte verspreidt om woningen en bedrijven te verwarmen. In 2017 wordt ruim 11 km van het warmtenet in regio Alkmaar aangelegd. De totale lengte van het warmtenet in deze regio wordt hiermee 31 km. De warmte komt vrij bij de verbranding van restafval in de afvalenergiecentrale en afvalhout in de bio-energiecentrale van HVC aan de Jadestraat in Alkmaar. Hoe het warmtenet precies werkt wordt in de volgende animatie getoond.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.