Ads Top

WUR gebruikt grondwater voor verwarming en koeling

Afgelopen jaar heeft Wageningen University & Research fors geïnvesteerd in een systeem van Warmte Koude Opslag (WKO) op Wageningen Campus. Daarvoor zijn nieuwe bronnen geboord en zijn alle warmte en koude bronnen onderling verbonden met twee ringleidingen.

Een aantal van de gebouwen is inmiddels op de ringleidingen aangesloten. Zodra alle gebouwen zijn aangesloten bespaart WUR zo jaarlijks 1,3 miljoen vierkante meter aardgas en hiermee zo’n 2.400 ton CO2-uitstoot.

De WKO aanleg is onderdeel van het energietransitieplan van WUR en sluit aan bij het klimaatakkoord en de afspraken van de VSNU voor 2030. Het energietransitieplan gaat uit van drie pijlers: energie besparen, energie opwekken en reduceren van het gebruik van fossiele brandstoffen. Energie opwekken doet WUR onder andere met zonnepanelen en windmolens. Hiermee wordt jaarlijks al meer elektriciteit opgewekt dan de WUR gebruikt! De WKO bespaart energie en reduceert met name het gebruik van fossiele brandstoffen.

Een aantal van de recentelijk in gebruik genomen gebouwen op de campus is al uitgerust met een gebouwgebonden WKO. Maar om aan de volledige warmte en koude vraag te voldoen waren, vooral in de oudere campusgebouwen, aanvullend toch nog koelinstallaties en gasgestookte cv-installaties nodig.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.