Ads Top

'Onze generatie kan de ergste consequenties nog voorkomen'

Het nieuwste IPPC rapport luidt harder dan ooit de noodklok over klimaatverandering: klimaatverandering heeft op korte termijn rampzalige en onomkeerbare gevolgen voor de mensheid en de planeet. Het huidige klimaatbeleid is bij lange na niet voldoende om het tij te keren, stelt Natuur & Milieu.

Natuur & Milieu roept bestuurders en politici op om vergaande stappen te nemen om ons land en de wereld te behoeden voor niet te overziene klimaatschade. 'Onze generatie kan het verschil nog maken. Effectief klimaatbeleid moet de hoogste prioriteit zijn. Te beginnen in Nederland: nu in de formatie, en drie maanden later bij de klimaattop in Glasgow. De kosten van niets doen zijn zoveel groter dan de kosten van klimaatactie.'

De organisatie heeft diverse actiepunten opgesteld:

Verhoog het CO2 reductiedoel voor 2030 naar minimaal 55%, en maak de middelen beschikbaar om dit doel te halen. Nu is dit slechts 49% en zelfs voor dit doel liggen we niet op koers. Om de rampzalige temperatuurstijging die het IPCC voorspelt te voorkomen, is veel meer nodig.

Pas het principe ‘de vervuiler betaalt’ daadwerkelijk toe. Nu is het helaas nog zo dat grote vervuilers nauwelijks betalen voor hun CO2-uitstoot en de vernietigende impact op onze leefomgeving. Deze huidige verdeling van de lusten en lasten van de energietransitie gaat ten koste van de steun van de bevolking voor het zo noodzakelijke klimaatbeleid.

Hak in ieder geval de volgende knopen door; schrap Lelystad Airport definitief, sluit de kolencentrales, en het aanbod duurzame energie moet omhoog. Verhoog de windenergie productie op zee, tot wat maximaal past binnen de grenzen van ecologie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.