Ads Top

Rotterdamse strategie voor laadinfrastructuur

Rotterdam zet de komende jaren stevig in op het uitstootvrij maken van vervoer in de stad. Naar verwachting rijdt in 2030 een kwart van de personenauto’s in Rotterdam elektrisch. Ook het personenvervoer over het water en de laatste tranche van 110 RET-bussen zullen in dat jaar volledig uitstootvrij zijn.

In Rotterdam wordt het aantal laadpunten in de publieke ruimte de komende jaren vervijfvoudigd. Van circa 3.000 openbare laadpunten nu naar circa 15.000 in 2030. De plaatsing gebeurt enkel op straat als er geen andere, private plek is en vindt plaats aan de hand van het eerder vastgestelde laadkader.

ek naar aanvullende locaties voor de realisatie van slimme laadpleinen. In totaal heeft de stad er op dit moment vier. Daarnaast worden private partijen gestimuleerd om laden op privaat en semipubliek terrein (beter) mogelijk en toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld door hen te helpen met de financiering in de vorm van leningen, advies op maat en regulerende maatregelen zoals verplichte laadplekken bij nieuwbouwprojecten. Nieuwe laadpalen zullen verder worden voorzien van slimme laadtechnieken (smart charging), waardoor ze pieken en dalen in het stroomnet op kunnen vangen. Elektrische auto’s kunnen op die manier bij gaan dragen aan het stabiel maken van het energienet.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.