Ads Top

Slim energienetwerk voor de Binckhorst


In de Haagse Binckhorst realiseren ontwikkelaar VORM en Eneco het eerste deel van een datagedreven thermisch smart grid: Eneco BinckNet.

Dankzij een mix van lokale bronnen in combinatie met de kennis uit verbruiksgegevens is het mogelijk om nieuwe en bestaande woningen en zakelijk vastgoed op een duurzamere manier te verwarmen of te koelen.

De Binckhorst wordt vanaf 2024 duurzamer dankzij een slim netwerk voor verwarmen en koelen. De slimheid van het BinckNet zit in het optimaal inzetten van diverse lokale bronnen, afgestemd op de vraag naar warmte en koude vanuit de eindgebruikers. Dankzij de toepassing van de beschikbare verbruiksdata kan dit nog efficiënter.

BinckNet groeit flexibel mee in het tempo dat de woningen gebouwd worden en koppelt uiteindelijk de warmtevoorziening van alle gebouwen in deze stadswijk aan elkaar. De warmte die nodig is in het gebied, wordt lokaal opgewekt en opgeslagen door Warmte Koude Opslag (WKO) en warmtepompen. Daarnaast biedt BinckNet de mogelijkheid om toekomstige lokale bronnen aan te sluiten. Ook bestaande woningen, bedrijven en voorzieningen krijgen in de toekomst duurzamere warmte en koude uit BinckNet, zonder dat ingrijpende wijzigingen nodig zijn.

De eerste 1500 woningen krijgen allemaal warmte en koude via BinckNet. Telkens wanneer nieuwe woningen worden opgeleverd, kan BinckNet verder worden uitgebreid.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.