Ads Top

Verkoop provinciale grond voor transformatorstation rond


Netbeheerders Tennet en Liander kopen grond van de provincie aan de Aalsmeerderweg en Incheonweg in Rijsenhout.

Daarmee wordt de komst van een nieuw transformatorstation in de gemeente Haarlemmermeer mogelijk, om ook in de toekomst voldoende elektriciteit voor de omgeving te kunnen leveren en de overgang naar duurzame energie verder mogelijk te maken.

Tennet en Liander zijn met de gemeente al lange tijd op zoek naar locaties voor nieuwe transformatorstations. De locatie aan de Incheonweg heeft de voorkeur voor een van de nieuwe transformatorstations die er moeten komen. Deze wordt verder onderzocht op haalbaarheid. De gemeenteraad is daarmee eind mei akkoord gegaan.

Voordat het transformatorstation aan de Incheonweg kan worden gebouwd, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Naar verwachting komt het ontwerpbestemmingsplan na de zomer ter inzage te liggen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.