Ads Top

Provincie wil nog meer scholen aan zonnepanelen helpen

De provincie Noord-Holland wil zonne-energie op parkeerplaatsen subsidiëren en doorgaan met het stimuleren van zonnepanelen op schooldaken omdat uit onderzoek is gebleken dat dit succesvol is.
   
De provincie wil blijven samenwerken met stichting Schooldakrevolutie. Deze stichting ondersteunt gemeenten en schoolbesturen bij de verduurzaming van schoolgebouwen.

In Noord-Holland heeft de stichting dat de afgelopen twee jaar namens de provincie gedaan. De aanpak van stichting Schooldakrevolutie komt als beste uit het onderzoek van AEF naar voren. Dit succes is voornamelijk het gevolg van de bekendheid, en daarmee het vertrouwen, van Schooldakrevolutie bij gemeenten en scholen.
 
Het evaluatierapport stelt dat de markt voor zonnepanelen op daken goed is ontwikkeld en al voldoende gesubsidieerd wordt door het Rijk. Waar nog wel winst te behalen is, is het subsidiëren van innovaties die nog in ontwikkeling zijn, die nog niet rendabel zijn, maar wel veel potentieel hebben.

Een Solar Carport is hier een goed voorbeeld van. Dit is een auto-overkapping waar zonnepanelen in geïntegreerd zijn. Samen met de gemeente Rotterdam heeft de provincie Noord-Holland al een tool gelanceerd die laat zien waar parkeerterreinen slimmer benut kunnen worden door overdekt parkeren te combineren met de opwekking van zonne-energie. De provincie onderzoekt of zij de ontwikkeling hiervan kan subsidiëren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.