Ads Top

Alliander: Schaarste op het elektriciteitsnet raakt iedereen

In het eerste half jaar van 2021 heeft netwerkbedrijf Alliander met 465 miljoen 60 miljoen meer geïnvesteerd dan in dezelfde periode vorig jaar.

Toch heeft de netbeheerder moeite het tempo bij te benen. Belangrijke oorzaken hiervan zijn een chronisch tekort aan technisch personeel en lange doorlooptijden door onder andere vergunningsprocedures. Dat betekent dat de schaarste op het elektriciteitsnet toeneemt.

Onder andere door economische groei en digitalisering van de samenleving neemt het stroomverbruik snel toe. Bijvoorbeeld door de komst van datacenters. In het eerste half jaar lag het elektriciteitsverbruik door deze centra op 1.725 GWh. Dat is het gemiddelde verbruik van ongeveer 630.000 huishoudens. De komende tien jaar wordt meer dan een vervijfvoudiging verwacht van de elektriciteitsvraag door deze centra. Aan de andere kant groeit ook de hoeveelheid duurzame energie die wordt opgewekt met zon- en windparken. Nu al nemen zonneparken de ruimte in van ongeveer 7.700 voetbalvelden. In de periode tot 2030 zal dit aantal met nog eens 17.000 voetbalvelden toenemen.

Ook de hoeveelheid opgewekte energie die wordt aangeboden aan het net neemt snel toe. De energietransitie wordt daarmee steeds meer merkbaar in de samenleving en brengt vaker ongemakken met zich mee. Nu al zit het elektriciteitsnet op verschillende plekken vol, zoals in twee gebieden in Amsterdam waar onlangs de maximale capaciteit werd bereikt. En dit geldt voor steeds meer plaatsen. (de rest van) Friesland, de kop van Noord-Holland en de Achterhoek.

Het nettoresultaat van Alliander is in het eerste halfjaar van 2021 uitgekomen op 119 miljoen en is daarmee 27 miljoen euro hoger dan vorig jaar. De bedrijfsopbrengsten over de eerste zes maanden zijn met € 71 miljoen gestegen naar € 1.081 miljoen (2020: € 1.010 miljoen).

 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.