Ads Top

Noord-Holland zet in op energiebesparing bij bedrijven

De provincie, de gemeenten en de vier omgevingsdiensten in Noord-Holland maken samen afspraken om bedrijven te stimuleren energie te besparen.

In het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025 spreken zij daarom af om van wettelijke energiebesparing een prioriteit te maken. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben hiermee ingestemd.

In 2050 wil Noord-Holland klimaatneutraal zijn. Energiebesparing in de industrie- en dienstensector is daarbij cruciaal. De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven die veel energie verbruiken besparingsmaatregelen te nemen die zich in vijf jaar terugverdienen. Op dit moment voldoet slechts 9 procent van de bedrijven in Noord-Holland volledig aan deze plicht.

Betere naleving van de energiebesparingsplicht in Noord-Holland levert naar inschatting een extra besparing op van ruim 2 Petajoule. Dat is 5 procent van het totale energieverbruik van de industrie- en dienstensector in Noord-Holland in 2020. Ter vergelijking gaat het om het energieverbruik van meer dan 60.000 woningen, de jaarlijkse opbrengst van 800 hectare zonnepanelen op land of 21 gemiddelde windmolens op zee.

De provincie is het bevoegd gezag voor het toezicht op grotere bedrijven met een wettelijke besparingsplicht, gemeenten zijn dat voor de overige bedrijven met een wettelijke besparingsplicht. Op de grootste bedrijven in Noord-Holland houdt het Rijk toezicht. Deze vallen niet onder het Energiebesparingsakkoord.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.