Ads Top

Nieuwbouwwoningen zorgen voor groeiende vraag naar elektriciteit

In het tweede kwartaal van 2021 was 87 procent van de aanvragen voor een aansluiting bij netbeheerder Liander voor een nieuwbouwwoning aardgasloos. Nieuwbouwwijken die niet meer op het aardgasnet zijn aangesloten, verbruiken drie à vier keer meer elektriciteit dan ouderwetse wijken.

De beschikbaarheid van die grote hoeveelheden stroom is niet langer vanzelfsprekend. Dat komt door de zeer snel aangetrokken vraag naar elektriciteit en lange doorlooptijden voor uitbreidingen van het net. Daarom is het van essentieel belang dat we samen met gemeenten en projectontwikkelaars in een vroeg stadium nadenken over de locatie, planning en het ontwerp van de energievoorziening voor een nieuwe wijk, zodat we het elektriciteitsnet tijdig kunnen uitbreiden of verzwaren.

Op steeds meer plekken in Nederland ontstaan knelpunten op het elektriciteitsnet. De aanhoudende economische groei, de enorme woningbouwopgave en snelle digitalisering van de maatschappij leidt in combinatie met de energietransitie - en in het bijzonder de inpassing van zonneweiden in landelijke gebieden - tot steeds meer knelpunten. Alle ontwikkelingen samen hebben een enorme impact op het elektriciteitsnet. We hebben te maken met een historisch grote opgave en werken hard aan het energienet van de toekomst. Tegelijkertijd hebben we te maken met een chronisch tekort aan technici, bouwmaterialen en lange doorlooptijden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.