Ads Top

Warmtemarktbeleid 'geen one size fits all'

Zonder aanvullend beleid groeit het aantal aansluitingen op een warmtenet onvoldoende en resulteert het in een te hoge stijging van de energierekening. Het beleid voor warmtenetten moet bovendien ruimte laten voor verschillende marktmodellen, vooral als die innovatie bevorderen.

Dat is de conclusie van het onderzoek “Regulering van de Nederlandse Warmtevoorziening” dat SEO economisch onderzoek & Ecorys in opdracht van Netbeheer Nederland hebben uitgevoerd. Onderzocht werd hoe warmtenetten kunnen bijdragen aan de transitie naar een duurzame warmtevoorziening en welke beleidsmaatregelen daarvoor nodig zijn.

Veel van de huidige warmtenetten stammen af van de traditionele ‘stadswarmtenetten’. Vaak warmtenetten met een hoge temperatuur waar één (meestal commercieel) warmtebedrijf het monopolie heeft op de hele keten: van productie en levering tot distributie van warmte.

Technische en organisatorische ontwikkelingen zorgen ervoor dat inmiddels nieuwe typen warmtenetten ontstaan, bijvoorbeeld met een lagere temperatuur of in coöperatief bezit. Het beleidsadvies van SEO & Ecorys stelt dan ook dat warmtemarktbeleid meer ruimte moet laten voor verschillende marktmodellen, vooral als deze innovatie bevorderen. Zaanstad heeft bijvoorbeeld al een open net, en meerdere gemeenten zoals Delft, Haarlem, Roermond en Nijmegen hebben vergevorderde plannen om deze te ontwikkelen.

Het warmtemarktbeleid mag geen starre mal vormen voor de marktordening: een onomkeerbare ‘one size fits all’-approach” is de conclusie.

Het onderzoek “Regulering van de Nederlandse warmtevoorziening, Analysekader en beleidsadvies” d.d. 26 maart 2020 is hier te downloaden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.