Ads Top

Maatregelen voor startinvesteringen in duurzame warmte nodig

De warmtebranche heeft door de coronacrisis behoefte aan maatregelen om het investeringsklimaat voor duurzame warmte te verbeteren. Dat stelt Stichting Warmtenetwerk. Alleen zo kunnen de voorgestelde maatregelen voor de energietransitie ongehinderd doorgang vinden.

Uit het onderzoek wat Stichting Warmtenetwerk in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) uitvoerde onder haar eigen leden, komt een somber toekomstbeeld over het effect van de coronacrisis op het halen van de klimaat- en energiedoelstellingen.

De respondenten maken zich zorgen over het effect van de optelsom van onder meer de lage energieprijzen, verslechtering van het investeringsklimaat, vertraging van zowel kleine als grote projecten.

De verwachte omzetdalingen in het tweede en derde kwartaal blijven vermoedelijk beperkt. Resultaten voor het derde kwartaal zijn afhankelijk van het doorzetten van de voorgenomen nieuwe warmte-aansluitingen bij geplande projecten. De verwachting is wel dat het investeringsklimaat slechter wordt. Ongeveer een derde van de bedrijven maakt nu gebruik van de nieuwe, coronagerichte overheidsinstrumenten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.