Ads Top

Vijf jaar na Klimaatakkoord van Parijs: Nog groot gat tussen droom en daad

Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen is een verregaande reductie van de mondiale broeikasgasemissies nodig, idealiter zo’n 40-50 procent in 2030.

Een internationale studie, uitgevoerd door wetenschappers wereldwijd en gecoördineerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het Planbureau voor de Leefomgeving, heeft voor het eerst met meerdere modellen de werkelijke naleving van de afspraken in dit akkoord door landen ingeschat. Hieruit blijkt dat alleen al de gezamenlijke nationale doelen onvoldoende zijn om ‘Parijs te halen’. Die zouden namelijk maar tot ongeveer 17 procent uitstootreductie leiden.

Tot op heden hebben landen in hun nationale bijdragen (NDCs) een reductie toegezegd die goed is voor een CO2 equivalente reductie van ongeveer 11,5 gigaton aan broeikgasgassen. Uit de analyse van de onderzoekers blijkt dat de werkelijke uitvoering van het nationale klimaatbeleid hier bij achter blijft. De werkelijke uitvoering zou namelijk de mondiale uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 2,5 à 5 gigaton broeikasgassen verminderen ten opzichte van de situatie waarin geen klimaatbeleid en doelen geimplementeerd zouden zijn.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.