Ads Top

Haarlem onderzoekt grootschalige opwek zonne- en windenergie

De concept-Regionale Energiestrategie (RES) voor energieregio Noord-Holland Zuid is klaar. De energieregio verwacht de komende 10 jaar de opwek van zonne- en windenergie bijna te verviervoudigen: van 0,7 TWh nu naar 2,7 TWh in 2030. In de concept-RES staat waar en hoe mogelijk wind en zonne-energie kan worden opgewekt. Ook voor Haarlem zijn zoekgebieden in kaart gebracht.

Samen met maatschappelijke organisaties, inwoners, belanghebbenden, raadsleden en provincie is gekeken welke gebieden in deze regio kans bieden om op grote schaal energie op te wekken uit zon en wind. Daarbij is rekening gehouden met leefbaarheid, natuur en landschappen. In de regio zijn 70 lokale bijeenkomsten gehouden. Tijdens drie bijeenkomsten in Haarlem over de RES kwamen veel ideeën naar boven om zonne- en windenergie op te wekken.

In de regio IJmond & Zuid-Kennemerland liggen voor zonne-energie de meeste kansen op en langs de grote industrieterreinen én op daken van grote parkeerterreinen. Bij dat laatste wordt ook gekeken of het past in het landschap.

Daarnaast zijn er mogelijkheden langs snelwegen, al dan niet in combinatie met geluidsschermen. Het duingebied wordt ontzien. Voor Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal geldt dat de focus ligt op zon op daken en parkeerterreinen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.