Ads Top

71 gemeenten dienen aanvraag in voor proeftuin aardgasvrije wijk

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft van 71 gemeenten een plan ontvangen voor deelname aan het Programma Aardgasvrije Wijken. Met het programma wil het ministerie met zogeheten proeftuinen de kennis over het succesvol aardgasvrij maken van woonwijken stimuleren.

Voor de tweede ronde van het programma is een rijksbijdrage van gemiddeld 4 miljoen euro per proeftuin beschikbaar voor ongeveer 25 wijken.

In oktober 2018 zijn de eerste 27 proeftuinen aardgasvrije wijken geselecteerd. Eind 2019 zijn alle 355 gemeenten uitgenodigd om een voorstel in te dienen voor de tweede ronde proeftuinen.

Meer dan bij de eerste ronde ligt de nadruk op uitvoeringsgereedheid van de aanpak en de robuustheid van de plannen. Met name de financiële en technische onderbouwing, het participatieplan, de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan de regierol en de verbinding met andere wijkopgaven zijn van belang.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.