Ads Top

GasTerra werpt licht op rol van fossiel en duurzaam gas

GasTerra heeft een geheel herziene editie van de brochure Aardgas in Nederland uitgebracht. Die behandelt de rol die (aard)gas heeft gespeeld in de afgelopen 10 jaar, en kijkt ook vooruit naar de betekenis en functie van deze energiedrager tot 2030.

GasTerra verwacht dat CO2-neutraal gas in het lopende decennium en daarna een steeds groter aandeel in de energievoorziening zal krijgen.

Dit houdt niet in dat aardgas snel van het toneel zal kunnen verdwijnen. Het feit dat de winning in Groningen zal stoppen en de productie uit kleinere velden snel terugloopt, betekent niet het einde van aardgas. Dat zou, met het oog op de ambitieuze klimaatdoelen waar Nederland aan moet voldoen, ook niet verstandig zijn. Aardgas kan als minst belastende fossiele brandstof een aanzienlijke en effectieve bijdrage leveren aan uitvoering van het nationale én internationale klimaatbeleid.

 En: “In een duurzame energie-economie zullen we alles nodig hebben: naast elektriciteit gas, aardwarmte en restwarmte. Elk van deze bronnen is óf al (deels) duurzaam, óf te verduurzamen. Ook gas.”

De brochure Gas in het Nederlandse energiesysteem wordt in eerste instantie alleen elektronisch, in pdf-vorm, gepubliceerd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.