Ads Top

PBL: beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa

Voor biomassa lijkt in een klimaatneutrale, circulaire economie een belangrijke rol weggelegd. Tegelijkertijd is er veel maatschappelijke discussie over de wenselijkheid van (grootschalige) productie en het gebruik van verschillende soorten biomassa voor energie, chemie en materiaaltoepassingen. Dat signaleert het Planbureau voor de Leefomgeving in een nieuwe studie.

Het kabinet wil een breed gedragen integraal duurzaamheidskader voor alle typen biomassa opstellen. De klimaatdoelen worden daarbij niet ter discussie gesteld. Hout kan en mag onder voorwaarden worden geoogst. Voor biomassa is een blijvende rol weggelegd als materiaal en als grondstof voor de chemie.

Als energetische toepassing onvermijdelijk is om de klimaatdoelen te halen, dan bij voorkeur waar alternatieven moeilijk beschikbaar zijn. Het vertrouwen in de duurzaamheid van biomassa is het grootst wanneer deze afkomstig is uit Nederland, en ook groter wanneer deze afkomstig is uit de EU en niet uit de rest van de wereld.

Tegenstanders vinden dat Nederland de subsidies voor biomassaverbranding moet gebruiken voor zonne-energie, windenergie of aardwarmte. Ook vrezen ze voor luchtvervuiling en ontbossing in bijvoorbeeld Estland of het zuiden van de VS.

Belangenclub Energie-Nederland is zich ervan bewust dat de inzet van duurzame biomassa voor energietoepassingen veel discussie oproept in de maatschappij. De hoop is dat de afgewogen studie van PBL een waardevolle bijdrage aan deze discussie levert.

De klimaatdoelstelling stelt ons voor een enorme uitdaging, zegt Energie-Nederland. Daarin zijn alle duurzame energietechnieken hard nodig. Dat geldt zeker ook voor biomassa voor energie. Met strenge emissie-eisen, robuuste duurzaamheids­criteria en beleid dat er op toeziet dat er ook alternatieven voor biomassa worden ontwikkeld, speelt de directe verbranding van biomassa een verantwoorde en noodzakelijke rol in het Nederlandse klimaatbeleid.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.