Ads Top

TenneT ontwikkelt samen met leveranciers innovatieve zeekabel

Veertig procent van de elektriciteit in Nederland zal in 2030 afkomstig zijn van windparken op zee.

Naast de reeds geplande acht netaansluitingen van 0,7 Gigawatt (GW) zullen in het windenergiegebied IJmuiden Ver twee netaansluitingen van 2 GW op zee worden aangelegd. Drie extra 2 GW offshore netaansluitingen in het LanWin- en Balwin-gebied zullen de capaciteit van TenneT's offshore netaansluitingen in Duitsland tot 2030 opvoeren tot meer dan 17 GW.

Een 2GW offshore-netaansluiting bestaat echter nog niet. Innovatie is nodig en TenneT heeft kabelleveranciers gevraagd om deze 'next level' onderzeese kabelsystemen te ontwikkelen.

Om 2GW offshore-netwerkaansluitingen te koppelen aan het onshore netwerksysteem is een nieuw gecertificeerd kabelsysteem nodig. Dit kabelsysteem verbindt een 2GW-platform met een landstation. Om het benodigde 2GW vermogen te transporteren is een onderzees kunststof geïsoleerd kabelsysteem vereist dat werkt op een spanningsniveau van 525 kV DC.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.