Ads Top

Industrie aanjager van de economie én transitie

Een dezer dagen presenteerde de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) haar rapport over de energie-infrastructuur voor de verduurzaming van de industrie aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Hans Grünfeld (VEMW), Carolien Gehrels (Arcadis) en Marc van der Linden (CEO Stedin en voorzitter Netbeheer Nederland) zitten in deze taskforce.

De taskforce onderzocht welke infrastructuur de industrie nodig heeft om de afspraken uit het klimaatakkoord te kunnen nakomen.

Het TIKI-rapport pleit onder meer voor het creëren van een nieuwe energie-hoofdinfrastructuur, waarin uitdrukkelijk ruimte is voor waterstof en de opslag en het hergebruik van CO2.

Om te zorgen dat hier op het juiste moment de juiste investeringen worden gedaan, introduceert de taskforce een afspraken- en afwegingskader, het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Industrie, netwerkbedrijven en overheden maken daarin afspraken over de investeringen die gedaan moeten worden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.