Ads Top

Startmotor geeft warmtetransitie vaart

Warmtebedrijven, woningkoepel Aedes en 35 woningcorporaties sloten een dezer dagen zogeheten Startmotorakkoord, die aansluiting van 100.000 huurwoningen op warmtenetten mogelijk maakt.

Branchevereniging Energie-Nederland is blij met de impuls en denkt dat het zeker vaart brengt in de warmtetransitie.

De betrokken partijen hebben de afspraken om 100.000 huurwoningen te gaan verduurzamen vastgelegd in een kader. Het kader is in nauw overleg met de Woonbond, het Rijk en betrokken gemeenten en VNG tot stand gekomen.

Grote pluspunten zijn met name dat huurders niet meer gaan betalen bij een overstap naar een warmtenet en dat er gewerkt gaat worden met een transparante business case.

Er is ruimte om lokaal en in gezamenlijk overleg af te wijken van het kader. Het kader is ook vrijelijk beschikbaar voor alle andere partijen die er gebruik van willen maken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.