Ads Top

TenneT met nieuw leiderschapsteam klaar voor Europese energietransitie

Met de benoeming van zes (Associate) Directors van buiten de organisatie heeft TenneT naar eigen zeggen zijn nieuwe, 22-koppige senior leadershipteam voltooid. Samen met de raad van bestuur moet dit 'Senior Leadership Team' de netbeheerder door zijn volgende groeifase loodsen.

De nieuwe organisatiestructuur, die op 1 juli van start gaat, is een belangrijke mijlpaal in het veranderingsprogramma 'Transforming TenneT'.

De netbeheerder is vorig jaar met dit veranderingsprogramma gestart om meer focus aan te brengen in de strategie om zich voor te bereiden op een bedrijfscultuur die de groei van de onderneming en haar rol in de energietransitie in Nederland, Duitsland en de omringende landen zal ondersteunen.

In 2019 heeft TenneT meer dan 1000 (tijdelijke)medewerkers aangenomen in Nederland en Duitsland. TenneT verwacht dat deze toename zich in 2020 zal voortzetten.

De ambities zoals die door de EU zijn neergelegd in haar 'Green Deal' vereisen nóg intensievere samenwerking over de grenzen heen. Vanuit haar basis in Nederland en Duitsland bereidt TenneT zich voor op een voortrekkersrol in de Europese Energietransitie. Hierbij rekent TenneT op een nauwe samenwerking met de Nederlandse Staat (de aandeelhouder van TenneT), de Duitse Staat en in het bijzonder met de beide ministeries van Economische Zaken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.