Ads Top

Verbeteren samenwerking rondom kabels en leidingen

Liander heeft samen met de provincie Zuid-Holland en andere netbeheerders afspraken gemaakt om de verlegging van kabels en leidingen soepeler te laten verlopen. De partijen hebben hiervoor samen het Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019 ondertekend tijdens het ‘Flexival’ op 12 april in het Museum voor Communicatie in Den Haag.

Vanwege bevolkingsgroei, veranderingen in energiegebruik en nieuwbouw, is het steeds vaker noodzakelijk om kabels en leidingen in de ondergrond te verleggen. Om dit verleggingsproces te versoepelen en mogelijke risico’s rond uitval van nutsvoorzieningen te beperken, hebben de provincie Zuid-Holland en de directies van Dunea, Evides, Oasen, Stedin, Velin, Liander en Westland Infra (proces)afspraken met elkaar gemaakt. Elke fase van het proces wordt in het Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019 zorgvuldig beschreven en doorlopen. Van goed voorbereid vooroverleg tot het voorkomen van geschillen. En zo mogelijk het voorkomen van verleggingen van (bijzondere) leidingen.

“Het is een intensief samenwerkingstraject geweest tussen provincie en netbeheerders, begeleid door een onafhankelijke procesbegeleider. Dit heeft geleid tot twee mooie eindproducten. Allereerst het Uitvoeringsprotocol, daarnaast heeft de provincie haar regeling voor nadeelcompensatie bij verlegging van kabels en leidingen aan de hand van een evaluatie met de netbeheerders herzien. Een mijlpaal. Natuurlijk zijn we daar trots op”, aldus gedeputeerde Floor Vermeulen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.