Ads Top

Elektriciteitsprijzen op Europese groothandelsmarkten in 2018 gestegen

Elektriciteitsmarktprijzen laten in de Centraal West-Europese (CWE ) landen over een breed front een stijging zien van 24 procent. Nederlandse marktprijzen stegen met 33 procent nog wat sterker. Dit en meer blijkt uit de Annual Market Update 2018 van TenneT, transportsysteembeheerder voor elektriciteit in Nederland en Duitsland.

De elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkten in Europa stegen vooral door duurder(e) aardgas (+30 procent), steenkool (+5%) en CO2-emissierechten (+166%). Landen met een groot aandeel elektriciteitsproductie uit waterkracht hadden last van de droge zomer, en daardoor ook hogere elektriciteitsprijzen.

Dat de Nederlandse elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt relatief sterker steeg dan het gemiddelde van de landen in de CWE-regio komt door het hoge aandeel gascentrales in het elektriciteitsproductiepark. Hierdoor was de impact van de sterk gestegen gasprijs ook relatief groot.
De Nederlandse groothandelsprijs is de afgelopen jaren gemiddeld lager geweest dan de prijzen in Frankrijk, België en ook Groot-Brittannië, maar wat hoger dan die in Duitsland. Landen waar de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt in 2018 harder steeg dan in Nederland zijn: Oostenrijk, Polen, Denemarken, alle Baltische staten, Ierland, en alle Scandinavische landen.

De productie van elektriciteit in Nederland daalde van 98,1 terrawattuur (TWh) in 2017 naar 94,4 TWh in 2018. Dit werd 'gecompenseerd' door meer import van stroom. De hogere netto import in 2018 kan worden toegeschreven aan de gemiddeld hogere Nederlandse stroomprijs ten opzichte van de prijs op de Duitse markt. Duitsland is nog steeds de grootste bron van stroomimport voor Nederland. O.a. TenneT's nieuwe grensoverschrijdende hoogspanningsverbinding (interconnector) tussen Doetinchem (NL) en Wesel (D) maakte dit mogelijk. Deze werd in de tweede helft van 2018 in gebruik genomen.
TenneT werkt op dit moment nog aan verdere uitbreiding van de interconnectiecapaciteit met andere landen. In 2019 wordt COBRA kabel (700 MW) tussen Nederland en Denemarken operationeel en in 2020 de NordLink kabel (1.400 MW) tussen Duitsland en Noorwegen. Verder wordt de bestaande verbinding tussen Meeden (NL) en Diele (D) opgewaardeerd en de interconnectiecapaciteit met België uitgebreid.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.