Ads Top

Groene Cirkel Duurzame Fritesketen zet zich in voor een gezonde bodem in Zuid-Holland

Farm Frites, HAS Hogeschool, Wageningen University & Research en provincie Zuid-Holland hebben op 15 maart bij Farm Frites in Oudenhoorn het convenant ‘Groene Cirkel Duurzame Fritesketen’ ondertekend. Hiermee wordt een letterlijk vruchtbare samenwerking beklonken. De partijen gaan gezamenlijk werken aan reductie van broeikasgassen, het stimuleren van duurzame energie, het bevorderen van biodiversiteit en een gezonde bodem met voldoende organische stoffen.

Farm Frites wil bekend staan als een aanjager in duurzaam ondernemen. Samenwerking in de keten en met de directe omgeving is daarbij belangrijk. ‘We ondersteunen dit initiatief van harte’, zegt Piet de Bruijne, eigenaar van Farm Frites. ‘In de afgelopen jaren zijn we uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie. Maar parallel aan deze groei, zit het in onze genen om duurzaam te werken. De Groene Cirkel past bij onze duurzaamheidsstrategie. Concreet willen we de CO2-emissie van de fabriek in Oudenhoorn, gerelateerd aan aardgas en elektriciteit, terugbrengen tot 0 en willen we werken aan een CO2-neutrale keten. Deze ambitie gaan we realiseren met behulp van duurzame energie­technieken. Ook verduurzaming van logistiek en mobiliteit is een belangrijk thema, naast het verhogen van de veiligheid. Daarnaast zetten we ons in voor het verminderen van de lokale overlast van de transportbewegingen tussen de Farm Frites fabriek en de Tweede Maasvlakte.’

Aardappelen worden bij Farm Frites rechtstreeks van het land verwerkt tot frites. Een gezonde bodem is uiteraard cruciaal. Om die reden wil Farm Frites samen met de telers in de regio werken aan duurzame en vitale bedrijven. Zodat ook in de toekomst lokale aardappelteelt gegarandeerd is. Wageningen University & Research is betrokken voor de wetenschappelijke onderbouwing van de pilots. ’Voor werkbare oplossingen moeten we onze kennis met die van onze partners verbinden’, zegt Bram de Vos, directeur van de Environmental Sciences Group namens Wageningen University & Research, ‘want een gezonde bodem draagt niet alleen bij aan de productie, maar ook aan klimaatpositieve landbouw en het vergroten van biodiversiteit op en rondom de akkers.’

De HAS Hogeschool brengt wetenschap en onderzoek bij elkaar in de onderwijsprogramma’s en door de inzet van studenten. Dick Pouwels, collegevoorzitter HAS Hogeschool: ‘Juist bij de nieuwe generatie studenten is het van belang dat kringlooplandbouw tot de standaard gaat behoren. Door mee te doen met Groene Cirkels vernieuwen wij als school en hebben wij impact op het denken en handelen in de agrofoodsector.’

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.