Ads Top

Bijna 15 miljoen voor landschapscompensatie hoogspanningsverbinding TenneT

Het Rijk en de provincie Groningen stellen bijna 15 miljoen euro beschikbaar om natuur en landschap te compenseren bij de aanleg van de hoogspanningsverbinding van TenneT. TenneT legt tussen de Eemshaven en Vierverlaten bij Hoogkerk een nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding van 380 kilovolt (kV) aan. De stuurgroep Landschapscompensatie 380kV heeft hiervoor een programmaplan vastgesteld met compenserende maatregelen voor het landschap.

Door de groei van de Eemshaven als energieknooppunt heeft de bestaande hoogspanningsverbinding van 220 kV tussen de Eemshaven en Vierverlaten meer vermogen nodig. De huidige verbinding moet worden vervangen door een verbinding met een capaciteit van 380 kV. De provincie Groningen heeft met het Rijk en de gemeenten waar de hoogspanningsleiding doorheen loopt, afspraken gemaakt over compensatie voor landschap en natuur. In totaal is voor landschapscompensatie € 14,9 miljoen beschikbaar; hieraan betaalt de provincie € 2,5 miljoen euro mee. Daarnaast is voor natuurcompensatie € 4,7 miljoen beschikbaar.

Ter voorbereiding op de uitvoering van de landschapscompenserende maatregelen is een programmaplan opgesteld. Op basis van verkennende gesprekken tussen provincie, gemeenten, gebiedspartijen en bewoners(groepen) komt er een lijst met mogelijke landschapsmaatregelen. Dit zijn projecten om de samenhang tussen de dorpen en het omliggend landschap te verbeteren en om landschappelijke structuren te versterken. Denk bijvoorbeeld aan watergangen, dijken, beplanting, historische terreinen en wierden. De lijst staat niet vast: tijdens het proces kunnen er nog projecten afvallen of worden toegevoegd op basis van initiatieven vanuit de omgeving.

Tussen januari en maart 2018 lag het definitieve inpassingsplan voor de hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten ter inzage. Daarop werden zeven beroepschriften ingediend bij de Raad van State. Op 11 juli komt de Raad van State bijeen en naar verwachting volgt er na de zomer een uitspraak.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.