Ads Top

ACM: Geef de energieconsument de regie over zijn eigen slimme-meterdata

Energieconsumenten moeten zelf toestemming kunnen geven aan dienstverleners zoals energiebesparingsdiensten voor het gebruik van data uit hun slimme meter. Met deze diensten kunnen consumenten hun slimme meter beter benutten en een bijdrage leveren aan de energietransitie. Dat stelt toezichthouder ACM in haar Visie datagovernance energie.

Het huidige beheermodel voor energiedata is nog steeds gebaseerd op een situatie waarin meetdata één keer per jaar werden opgevraagd bij de kleinverbruiker en er sprake was van een marktmodel met een beperkt aantal rollen.

De ACM constateert dat er onder marktpartijen nog veel onduidelijkheid bestaat over de wijze waarop de datagovernance momenteel is ingericht en daarmee over wie onder welke voorwaarden toegang tot energiedata heeft of moet krijgen. Partijen geven aan niet te willen investeren in nieuwe producten of diensten omdat het hun onduidelijk is wat de regels zijn of gaan worden. Deze onduidelijkheid werkt belemmerend op de ontwikkeling van de markten voor nieuwe energiediensten.

Afhankelijk van de ontwikkelingen, is het zeer wel mogelijk dat ook nu nog onbekende partijen producten en diensten gebaseerd op meetdata gaan aanbieden. Ook deze nieuwe marktpartijen moeten onder dezelfde voorwaarden als de gevestigde marktpartijen toegang kunnen krijgen tot meetdata. Deze meetdata kunnen zowel individueel herleidbaar zijn als geaggregeerd.

De data uit de slimme meters moeten volgens de ACM op een onafhankelijke manier worden beheerd. De bedoeling is dat alle marktpartijen onder gelijke voorwaarden toegang tot de data hebben. Ze mogen per consument echter alleen de data inzien en gebruiken als die consument daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

De ACM noemt verschillende organisaties die het onafhankelijke beheer van de data zouden kunnen inrichten, zoals netbeheerders en commerciële partijen. Naast de betrouwbaarheid, de betaalbaarheid en de veiligheid van het systeem, staat de privacy van de consument bij het databeheer voorop.

Op dit moment, heeft de uitrol van slimme meters voor iets meer dan de helft plaatsgevonden. En terwijl de markten rondom de meetdata nog tot ontwikkeling moeten komen, krijgt de ACM al veel signalen van marktpartijen over de kwaliteit  van de data die door de netbeheerders wordt aangeleverd. Deze is nog van onvoldoende kwaliteit om volwaardige en betrouwbare diensten aan de consument te kunnen leveren. Met name ontbreken er nog te vaak meetwaarden, bijvoorbeeld door storingen of doordat de slimme meter uit staat. Hierdoor worden nieuwe businessmodellen in het kader van de energietransitie, zoals flexibele leveringstarieven, belemmerd in hun ontwikkeling.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.