Ads Top

Praktische informatie over de elektriciteits- en gasnetten

De netbeheerders hebben een document gemaakt met praktische informatie over de elektriciteits- en gasnetten. Handig bij het opstellen van de verschillende Regionale Energie Strategieën (RES).

Een RES is een uitwerking en vertaling van de nationale afspraken uit het aanstaande Klimaatakkoord voor een specifieke regio. Een instrument om te komen tot regionaal gedragen keuzes voor de opwek van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. In 2020 moeten alle provincies en gemeenten hun RES klaar hebben.

Dit vereist een intensieve samenwerking tussen gemeenten, provincies, woningcorporaties, waterschappen, netbeheerders en andere betrokken partijen. Met elkaar zijn we verantwoordelijk om een optimale duurzame energievoorziening per wijk te ontwerpen, zodat we geen onnodige maatschappelijke kosten maken. Bovendien zou de RES de basis moeten vormen voor een planmatige aanpak, zodat iedereen weet wat er wanneer waar moet gebeuren. Het liefst zo ver mogelijk van tevoren, zodat we vergunningstrajecten op tijd kunnen doorlopen en zodat we de schaarse technici van ons, onze aannemers, bouwbedrijven en installateurs daar in kunnen zetten waar ze het hardst nodig zijn.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.