Ads Top

Tracés in beeld na werkateliers met alle betrokkenen

Een dezer dagen presenteerde TenneT het Projectboek 3 'Tracés in beeld' over het voorgenomen tracé van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. Het projectboek beschrijft de resultaten van de uitwerking van het voorgenomen tracé dat de minister van Economische Zaken in juli 2017 heeft gekozen. In werkateliers die de afgelopen periode (vanaf zomer 2018) zijn gehouden met betrokken bewoners, bedrijven, overheden en andere organisaties zijn tracévarianten in beeld gebracht en onderzocht.

Het projectboek bevat de effectbeschrijvingen van de onderzochte tracévarianten. Daarnaast is per uitwerkingslocatie een weergave van het omgevingsproces beschreven. Ook bevat het meer informatie over het vervolgproces. Zo streeft TenneT naar een zorgvuldige uitwerking van het tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding.

De afgelopen maanden zijn er continu gesprekken gevoerd met belanghebbenden om het voorgenomen tracé uit te werken. Iedereen binnen de groep stakeholders (bewoners, bedrijven, overheden, organisaties) is gelijkwaardig en draagt bij vanuit zijn of haar belang, ervaring en deskundigheid. Met hen is gekeken naar de opgaven en zijn verschillende tracévarianten verkend. De effecten van de verschillende tracévarianten zijn in beeld gebracht. Het gaat hierbij zowel om effecten op de leefomgeving als om effecten op milieu, nettechniek, kosten en omgeving.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.