Ads Top

Subsidies voor het verduurzamen van gebouwen

In 2016 stootte Nederland 1 procent meer broeikasgassen uit dan een jaar eerder, zo werd onlangs bekendgemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gestegen uitstoot staat haaks op de door de rechter in de zogeheten Urgenda-zaak aan Nederland opgelegde verplichting om in 2020 25 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Bij gebouwen is nog een wereld te winnen om tot een lagere CO2-uitstoot te komen. Een positieve ontwikkeling op dit punt is dat vanaf 1 januari 2021 alle nieuwe gebouwen in Nederland zogeheten Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG) moeten zijn. Nieuwbouw is echter maar een klein deel van de oplossing, om echt stappen te maken zal er vooral gewerkt moeten worden aan het verduurzamen van bestaande gebouwen.

Er zijn hier tal van subsidieregelingen beschikbaar voor het verduurzamen van bestaande gebouwen, op zowel provinciaal, nationaal als Europees niveau.

Voorbeelden van enkele interessante actuele subsidieregelingen zijn:

-de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE), waarmee zowel particulieren als zakelijke gebruikers een tegemoetkoming kunnen krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels;

-de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP), die woningcorporaties en andere verhuurders ondersteunt bij de verbetering van de energieprestatie van hun woningen;

-de Subsidie op extern advies voor verduurzaming scholen, waaruit scholen voor primair en voortgezet onderwijs subsidie kunnen aanvragen voor advies om hun schoolgebouwen te verduurzamen;

-Horizon 2020, het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, dat onder andere mogelijkheden biedt voor nieuwe technieken voor het verduurzamen van gebouwen;

-de Overijsselse subsidieregeling Hernieuwbare Energie en Energiebesparing, op basis waarvan organisaties, ondernemingen, gemeenten en waterschappen in Overijssel subsidie kunnen aanvragen voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in (of bij) gebouwen en productie- en bedrijfsprocessen.

Naast bovenstaande voorbeelden zijn er nog tal van andere regelingen die kansen bieden, zoals natuurlijk de Energie-investeringsaftrek (EIA), maar ook de EFRO-regelingen (waarin koolstofarme economie een speerpunt is).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.